Araç Kiralama Koşulları

Araç kiralayabilmek için minimum yaş sınırı 21 maksimum yaş sınırı 75’tir. Rezervasyon sırasında yaşınız talep edilir ve doğru beyanda bulunmanız beklenir. Kiralık aracın teslimi aşamasında bir sorun yaşamamak için lütfen verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. 

  • Ekonomik grup araçlar için 21 yaş, 
  • Orta grup araçlar için 25 yaş, 
  • Üst grup araçlar için 27 yaş, 
  • Lüks grup araçlar için 30 yaş ve üzerinde olmak. 
ARAÇ KİRALAYACAK ŞAHIS ADINA (GERÇEK KİŞİ) KİRALAMA YAPACAK İSE
  • Kiracının nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) fotokopisi, 
  • Kiracının kiraladığı araca uygun ehliyet fotokopisi, 
  • Kiracının ikametgah ilmühaberi ya da son aya ait ödenmiş elektrik, su veya doğalgaz faturası, 
  • Kiracının ev ve iş telefonları ile adresleri tam olmalıdır. 

Aracı kullanacak kişi sayısı birden fazla ise, sözleşme hazırlanırken bildirilmesi zorunludur. Sözleşmede adı bulunmayanlar aracı kullanamazlar. Kullanmaları halinde meydana gelecek tüm hasar ve cezalardan kiracı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler. 

ARAÇ KİRALAYACAK FİRMA ADINA (TÜZEL KİŞİ) KİRALAMA YAPACAK İSE
Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi Sayfası Fotokopisi, 
Son yıla ait vergi levhası fotokopisi, 
Faaliyet Belgesi, 
İmza sirküleri, 
Aracı kullanacak olan/olanların nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik numaralı) fotokopisi ve ehliyet fotokopisi, 
Şirket yetkililerinin nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik numaralı) fotokopileri gereklidir. Kiralama sözleşmesine şirket yetkilileri imza atacaklardır. 

MİNİMUM ARAÇ KİRALAMA SÜRESİ 

3sTur kısa dönem araç kiralama hizmeti vermemekle birlikte bazı kampanyalarda minimum 3 (üç) günlük kiralama yapabilmektedir. Minimum araç kiralama süresi 3 gündür. 3 günü geçtikten sonra arta kalan süre 24 saatten az ise tam gün kabul edilir.. 

HASAR VE HIRSIZLIK DURUMLARINDA SİGORTANIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN UYULMASI GEREKEN UNSURLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Kaza durumunda aracın yerinden hareket ettirilmeden kaza ve alkol raporunun Polis veya Jandarma tarafından tutturulmuş olması, 

Aracın alkol ve uyuşturucu etkisi altında kullanılmamış olması ve ağır ihmal, kasıt ve kusur olmaması, 

Kiralanan aracın çalınması durumunda aracın anahtarının 3sTur a teslim edilmesi, 

Karşı tarafa ait ehliyet ve sigorta poliçe fotokopilerinin, ruhsat fotokopisinin alınarak 3sTur a teslim edilmesi, 

Tüm bu bilgilerin derhal, raporların ise en geç 2 gün içerisinde 3sTur a teslim edilmesi gerekmektedir. Bu maddelere uyulmaması durumunda sigortalar geçersiz sayılacaktır. 


TEK YÖN KİRALAMA 
Aracı teslim alındığı şehirden başka bir şehirde iadesi durumunda kira süresine bakılmaksızın Tek Yön Ücreti uygulanır. Tek yön ücret bilgileri için 3sTur ı arayınız. 

FİYATLARA DÂHİL OLAN OLMAYAN HUSUSLAR 
Fiyatlara araç bakım giderleri ve kasko dâhildir. Yakıt, köprü, otoyol ücretleri, trafik cezaları ile ekstra sigortalar (Hırsızlık Sigortası, Lastik, Cam, Far), tek yön ücreti araç teslim etme ve teslim alma ücretleri, bebek koltuğu, navigasyon cihazı gibi ekstra talepler ve Katma Değer Vergisi (KDV) Fiyatlara dâhil değildir. 

ÖDEME- DEPOZİT 
Kira ücretlerinin ödenmesinde banka ile hesaba havale, Visa ve Mastercard kredi kartları kabul edilir. Mail order formu veya nakit depozit alınır. 

TRAFİK CEZALARI 
Türkiye’deki trafik yasaları otoyollarda en çok 120 km şehirlerarası yollarda 90 km ve şehir içlerinde ise 50 km hıza izin vermektedir. Park ederken PARK YASAĞI işaretlerine uyunuz. Trafik yasalarına uyulmamasından ve kiracının kusurundan doğabilecek hareketlere uygulanacak trafik cezaları ve yasal sorumluluklar kiracıya aittir. Araç bırakıldıktan sonra 3sTur a ulaşan trafik cezaları kiracıya yansıtılır ve ilgili tutar nakit olarak veya kredi kartı ( mail order ) ile kiracıdan tahsil edilir. Araçların sürücü kusurları nedeniyle, resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içinde kabul edilir. 

KİRALAYANA AİT ARAÇLAR 
Türkiye’de geçerli yasalar ve sigorta mevzuatı zorunlu ve isteğe bağlı sigortalarla teminat altına alınmıştır. Kiracı için ilave bir prim ödemesi gerektirmeyen zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile kazaya karışan 3sTur aracını kullanan sürücü haricindeki 3. şahısların tedavi giderleri ile maddi hasarları ölüm ve sakatlık giderleri kanun ile çizilmiş limitler dâhilinde karşılanır. 

TÜM SİGORTALARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN
Tüm trafik kanun ve kurallarına uyulması, 

Kötü kullanım ve tam kusurlu olunmaması, 

Aracın alkol ve uyuşturucu etkisi altında kullanılmaması, 

Aracın yasal hız sınırlarının dışında kullanılmaması, 

Alkol ve trafik raporlarının araç yerinden oynatılmadan alınmış, en geç 2 iş günü içinde 3sTur a ulaştırılmış olması, 


Sürücünün kira sözleşmesine kayıtlı olması, Aracın ehliyetsiz sürücülere kullandırılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde sigortalar geçersiz sayılacak ve kiracı tüm hasarlardan sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, 3sTur yetkililerine, yetkili trafik ekiplerine ve yerel kolluk kuvvetlerine yanıltıcı beyanlarda bulunmak ve araçların trafiğe kapalı ve yasak bölgelerde kullanılması ile aşırı yük ve yolcu taşınması sigortaların kendiliğinden iptaline neden olacaktır. 

DİKKAT !! AŞAĞIDAKİ HALLERDE SİGORTADAN YARARLANDIRMA TEMİNATI GEÇERSİZ OLACAK VE OLUŞACAK ZARAR SİGORTA KAPSAM DIŞINDA KALACAKTIR: 

- Aracın kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırılması, 

- Aracın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (aracın yüksek motor harareti ile kullanılması, kötü yol şartları veya patlak lastik üzerinde yürünmesi, araca yanlış yakıt doldurulması ve benzeri diğer durumlar), 

- Aracın trafik kuralları dışında kullanılması (yasal hız sınırlarının aşılması, kırmızı ışıkta geçilmesi ve benzeri diğer ihlaller), – Aracın alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması, 

- Araçta taşınan bir yükün hasara veya kazaya sebep olması, 

- Aracın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması (yağışlı havalarda yol şartlarına göre hız ayarlamasının yapılmaması, öndeki aracın en az emniyet mesafesinden takip edilmemesi ve benzeri diğer kullanımlar), 

- Meydana gelmiş bir kazanın veya çalınma durumunun anında müşteriye verilecek olan irtibat telefonlarına bildirilmemesi, aracın kaza yerinde terk edilmesi (doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum olması durumu hariç), 

- Meydana gelen bir kazada ilgili makamlardan 48 saat içerisinde gerekli raporların (trafik ve alkol raporu) alınmaması, 

- Aracın çalınması durumunda orijinal anahtarının teslim edilememesi, 

- Onay alınmaksızın ve kira süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemesi, 

- Aracın içerisinde taşınan yüklerden ötürü araçta veya karşı tarafta bir hasar oluşması, 

- Lastik, cam veya farda hasar meydana gelen hasarlar Muafiyetli Kaza Sigortası içerisine dâhil değildir. Bu sigorta ayrıca satın alınabilir. 

- 3. şahıslara verilen hasardan doğacak maddi tazminat tutarları, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı kapsamında teminat altındadır. Teminat sınırları dışında kalan tutarlar için müşteri kendisi sorumludur. 

KİRA KONTRATINDA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ 
Kiralama fiyatı ve verilen rezervasyon onayı başlangıçta anlaşılmış olan koşullara göre verilmiştir. Bu koşullarda talep edilebilecek bir değişikliği operasyonel olarak karşılayabilmenin mümkün olmadığı durumlarda ( aracın rezervasyonunun olması, bakım kilometresinin gelmesi vb.) bu talep karşılanamayabilir. Değişiklik talebi kabul edilmiş olsa dahi bu durum başta belirlenen fiyat hesaplamasını değiştireceği için ek bir ücret talep edilebilir veya erken dönüşlerde iade yapılamayabilir. Aşağıdaki koşullardan herhangi birisinde meydana gelebilecek bir değişiklik kiralama şartlarını değiştirebilir. Kiralama süresinin uzatılması talebi, ilk uzatmada telefon ile alınır ve ücreti mail order veya havale ile tahsil edilerek onaylanır. Daha sonraki uzatma taleplerinde ise aracın 3sTur ofislerinden birisine getirilip kontrol ettirilmesi gerekmektedir. 

- Dönüş tarihinin ve saatinin değiştirilmesi (uzatma/erken dönme) 

- Dönüş istasyonunun değişikliği 

- Araç grubu değişikliği 

- Kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi 

- Saat Farkı 

Kiralama süresi 24 saattir. Araç tesliminde onay alınmaksızın yaşanan gecikmeler Sigortadan Yararlandırma Teminatının devre dışı kalmasına yol açabileceği gibi ilave saat farkı ücretinin de doğmasına sebep olabilecektir. 

HAVAALANI UÇUŞ BİLGİLERİ 
Havaalanı oto kiralamalarında, doğru uçuş bilgileri ve saatlerini rezervasyon sırasında bildirmek müşterinin sorumluluğundadır. Eğer rezervasyon sırasında uçuş bilgileri mevcut değilse, kiralık araç tesliminden en az 24 saat önce uçuş bilgileri mail veya telefonla bildirilmelidir. Uçuş bilgilerini önceden bildirdiğinizde havaalanı geliş ve gidişinizde zamanında karşılanmanız kolaylaşmış olacaktır. 

KAZA HALLERİ: 

a) Kaza gerçekleştiği anda sürücü ehliyetsiz veya alkollü ise veya kırmızı ışık ihlali varsa yada 8/8 suçlu bulunuyorsa, sürücünün adı sözleşmede bulunmuyorsa araç kaskosundan yararlanamaz 

b) Kaza gerçekleşmesi halinde kiracı kusurlu ise hasarın 300.- (Üç yüz) Euro’ya kadar olan kısmından ve aracın tamir ve bakımı süresindeki iş kaybından kiracı sorumludur. İş kaybı aracın o tarihteki günlük kira bedeli üzerinden hesaplanır. 

KAZA VEYA ÇALINMA ANINDA YAPILACAKLAR: 

Olay gerçekleştiği anda polis veya jandarma çağırılıp kaza veya çalıntı tutanağı hazırlatılması, alkol muayene raporu alınması, karşı tarafın ehliyet, ruhsat, trafik sigortası fotokopilerinin alınması ve bunların en geç 48 saat içerisinde tarafımıza ulaştırılması gereklidir. Aksi durumda tüm sorumluluk kiracıya aittir. 

ARACIN ÇALINMASI DURUMU: 

a) ARACIN ÇALINMASI: Araç 35 gün içinde bulunamazsa kasko bedelinin ¼’ü, araç bulunduğu takdirde bulunana kadar geçen sürenin iş kaybı kiracı tarafından ödenir. 

b) ARACIN EMNİYETİ SUİİSTİMAL YOLU İLE ÇALINMASI: Bu durumda kiracı aracın tüm bedeli ve tüm iş kaybı bedellerini ödemekle yükümlüdür. 

- Aracın kullanımı sırasında oluşabilecek tüm hata ve cezalar kiracının sorumluluğundadır. Araç kirada iken meydana gelecek tüm gasp, hırsızlık, cinayet, yaralama, uyuşturucu ve diğer tüm suç unsurlarının cezai sorumluluğu kiracıya kişi, kurum ve kuruluşlara aittir. 

3sTur kiralama koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.